HJELPEFORENINGEN

Foreningsarbeidet i Metodistkirken har alltid vært god. Det er viktige og gode møteplasser for de som har anledning å treffes på formiddagen. Menigheten har i dag 2 foreninger. Kirkeringen og Hjelpeforeningen.


HJELPEFORENINGEN
Foreningen samles hver første onsdag i måneden, kl.11.30, og programmet
er både variert og mangfoldig, noe for både tanke og hjerte.

Ettersom det er en god blanding av kvinner og menn på møtene, gjenspeiles dette også i programmene. Etter en innledningsandakt følger dagens hovedprogram, deretter er det lunsj, kaffe og samtale rundt bordene. Programmet varer totalt rundt to timer.
For å dekke utgiftene og for å få midler til det foreningen arbeider for, har vi en
utlodning hver gang. Ellers er det gratis adgang til Hjelpeforeningen, men vi har
et frivillig medlemskap med en kontingent på kr.50,- pr.år. Foreningen arbeider for gode og nødvendige formål til menigheten, og den støtter også misjonsog humanitære prosjekter. I juni hvert år arrangerer Hjelpeforeningen en dagstur i Østfold.

%d bloggere liker dette: