Hva skiller og hva forener Metodistkirken med andre kirkesamfunn?

Hva er spesielt med Metodistkirken og hva skiller og hva forener Metodistkirken med andre kirkesamfunn?

Et spørsmål kirken ofte får er: Hva skiller dere fra andre kirker? Dessverre er det færre som spør: Hva forener dere med andre kirker? Her er noen fakta og noen svar på begge spørsmål.

 • Metodistkirken er et protestantisk kirkesamfunn – utgått fra den anglikanske kirken i England
 • John Wesley levde 250 år etter Martin Luther, og selv om han sto på reformasjonens grunn, kunne han se hvordan Luthers teologi var for ensidig på noen punkter. Wesley var åpen for impulser fra oldkirken og fra den østlige strøm i kirkens tradisjon
 • Bibelen. Metodistkirken har bibelen som sin viktigste kilde om Guds nåde. Men lærer også at vår tradisjon, fornuft og erfaring kan være kilder til å forstå Guds storhet.
 • Enkel grunnregel. Fra Wesley har metodister en enkel grunnregel: Unnlat å gjøre det onde. Gjør det gode. Bli i Guds kjærlighet.
 • Sosial hellighet. Metodistkirken har alltid lagt vekk på sosial hellighet. Dette betyr at kristen tro og aktiv handling i samfunnet er to sider av samme sak. Vi gjør ikke gode gjerninger for å bli Guds barn, men vi gjør gode gjerninger fordi vi er Guds barn
 • Nåde: Guds nåde er sentralt i Metodistkirken.
 • Frelse: Metodistkirken forsåt frelsen som noe biologisk som vokser frem. Altså ikke statisk slik Luther forstod den. Derfor snakker Metodister om frelsen som er prosess. Frelsen sees i sammenheng med nåden
 • Trosbekjennelser: Metodistkirkens lære og tro bygger på de historiske trosbekjennelsene (den apostoliske, den nikenske) slik de fleste andre kirker gjør. Dette betyr at det er enhet på tvers av kirkesamfunn om hvem den treenige Gud er. I gudstjenesten i Fredrikstad bekjennes den apostoliske trosbekjennelsen regelmessig.
 • Dåp – Metodistkirken døper barn slik de lutherske, katolske og ortodokse kirkene gjør det. Metodister vektlegger at mennesket er omsluttet av Guds nåde fra unnfangelsen av. Derfor blir dåpen et synlig tegn på den nåde som allerede er tilstede. Den Lutherske kirke aviser ikke dette, men vektlegger dåpen som en inngang til Guds nåde. Litt populistisk sagt så døper Metodister sine barn fordi de er Guds barn, mens lutherske døper fordi de skal bli det. (Selv om lutheranerne understreker dåpens nødvendighet, innebærer det ikke at de sier at den udøpte er utenfor Guds nåde og kjærlighet.)
 • Nattverd: Metodistkirken har et åpent nattverdbord. Dette betyr at alle uansett kirketilhørighet er velkommen til nattverdbordet her. Kristus selv har innstiftet dette måltid, og han har oppfordret alle kristne til å fortsette å feire det inntil han kommer igjen. Han har selv lovet å være til stede i dette måltidet. Metodistkirken lærer at Guds nærvær er knyttet til handlingen og ikke så mye til brød og vin, slik våre katolske og lutherske søsken gjør det. I nattverdfeiringen får de troende del i Kristi fullbrakte offer. Dette innebærer at vi i nattverden mottar syndenes forlatelse og alle de øvrige velsignelser som Kristus har brakt oss, så som liv og udødelighet. Styrket av dette måltidet i tro, håp og kjærlighet, blir vi sendt ut i verden for å være budbærere for fred, rettferd og forsoning.
 • Gudstjeneste: Metodistkirken feier sin gudstjeneste på søndager som regnes som oppstandelsesdagen. Gudstjenesten er et nådemiddel som Gud bruker i sin kirke. Her forvaltes sakramenter som dåp og nattverd.
 • Høytider og helligdager: Metodistkirken markerer de ulike kristne høytider som jul, påske og pinse. Metodistkirken har ikke egne høytider som de markerer
 • Konfirmasjon: Metodistkirken i Norge feirer konfirmasjon på lik linje med andre kirker. Konfirmasjonen har sitt utgangspunkt i fadderansvaret menigheten tar på seg når et barn blir døpt i Metodistkirken. Men konfirmasjonen er også åpen for andre som ikke er døpt i Metodistkirken.
 • Begravelse: Metodistkirkens begravelser skiller seg lite ut fra andre begravelser i Norge. Metodister har ikke egne kirkegårder, men blir gravlagt på de kommunale gravlunder som resten av befolkningen.
 • Prestetjenesten. Metodistkirken tror og forkynner at alle som tror på Jesus Kristus er kalt til å være et hellig presteskap. Hele kirken har del i Kristi gave og oppgave, å formidle evangeliet til verden gjennom vitnesbyrd, bønn og tjeneste. Samtidig som tjenestene er mange, er noen spesielt kalt til å forkynne Ordet og forvalte sakramentene. Dette embetet er innstiftet av Gud og gitt til kirken. Som i mange kirker; Lutherske, katolske, ortodokse osv. er dette en tjeneste som en ordinert prest gjør i og for kirken. Normalt kreves teologisk utdannelse fra universitet eller teologisk seminar for å bli ordinert til prest. I Metodistkirken tjenesten åpen for kvinner og menn. En prest sine hovedoppgaver er: Å forkynne Guds Ord, forvalte sakramentene, lede menigheten, gi sjelesorg og ta imot skriftemål, gi veiledning.  

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: