BARN OG UNGDOM

Barn og Ungdom

Metodistkirken i Fredrikstad har et eget BUR – Barne- og Ungdoms Råd. De legger til rette for godt barne- og ungdomsarbeid i menigheten

Speider

Helt siden 1924 har speiding vært en viktig del av Metodistkirken i Fredrikstad. Speidergruppa har variert i størrelse men er pr dags dato på ca 80 medlemmer med stort og smått. Hovedvekten av arbeidet er i småspeiderne og i troppen. Speidere gjør det som speidere er flinkest til – å være ute. Gruppa har en egen lavvo ved kvernhuset ungdomsskole og er eller på tur på ulike steder gjennom hele året. Speiderarbeidet har vært og er vittige ambassadører for hele menigheten vår.

Ønsker du å bli speider. Ta kontakt med Gruppeleder Rita Standal eller pastor Ole Martin Andreassen

Ønsker du å være konfirmant i Metodistkirken i Fredrikstad: les mer her:

eds006

Søndagsskolen

Menigheten har i mange år hatt en søndagsskole som møttes jevnlig på søndagene. Det siste året har det ikke vært så mange samlinger, men noen barn møtes på søndagsskolerommet noen søndager for å lære, synge og ha aktivitet.

LAN – Condios jr

4- 5 ganger i året arrangerer vi LAN-Party for de mellom 4. og 7. klasse. Her tar vi med oss noe å spille på og med og rigger oss til i menighetssalen. Dette er ofte populære kvelder.

Condios sr

4- 5 ganger i året er det Condios Sr kvelder for de som går på ungdomskolen og oppover. Her er det ofte taco til mat og en film eller spill eller lign.


%d bloggere liker dette: