KONFIRMANT

Hvert år følger ungdommer menighetens konfirmasjonsarbeid. Det er presten; Ole Martin Andreassen som leder dette arbeidet. De siste årene har det vært mellom 7 og 13 konfirmanter på hvert kull. Det er oppstart ved skolestart og konfirmasjonen er som regel første søndagen i mai. Det er samlinger på torsdager før speidermøtet og det er konfirmantleirFortsett å lese «KONFIRMANT»