HJELPEFORENINGEN

Foreningsarbeidet i Metodistkirken har alltid vært god. Det er viktige og gode møteplasser for de som har anledning å treffes på formiddagen. Menigheten har i dag 2 foreninger. Kirkeringen og Hjelpeforeningen. HJELPEFORENINGENForeningen samles hver første onsdag i måneden, kl.11.30, og programmeter både variert og mangfoldig, noe for både tanke og hjerte. Ettersom det er enFortsett å lese «HJELPEFORENINGEN»