GUDSTJENESTE

DU ER ALLTD VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE I METODISTKIRKEN I FREDRIKSTAD

Vi har som regel gudstjeneste på søndag formiddag kl 1100. Men en sjelden gang har vi kveldsmøte, og andre ganger har vi gudstjeneste sammen med andre kirker. På sommeren har vi ofte gudstjeneste i vårt kapell på Lervik i Onsøy

Vi samles til gudstjeneste for å feire den oppstander Jesus Kristus! I gudstjenesten
leser vi fra bibelen, synger salmer, og lytter til forkynnelsen og er i bønn for hverandre og for samfunnet og verden vi er en del av. Vi feirer nattverd regelmessig.

Metodistkirken i Fredrikstad feirer gudstjeneste med en lett og enkel liturgi. Dvs
at gudstjenestene kan variere fra søndag til søndag, men det er alltid faste liturgiledd som vi har med hver gang. Metodistkirken i Fredrikstad er heldige som har
gode musikere. Sang og musikk er viktige deler av gudstjenesten. Gudstjenesten er
også viktig som en sosial arena. Kirkekaffen er en viktig del av fellesskapet der vi
kan snakke om uka som ligger foran oss eller hendelser som ligger bak oss.

Menigheten har jobbet mye de siste årene med salmene vi bruker i gudstjenesten.
Det er viktig at salmene vi synger har et godt og forståelig språk og en god og
sunn teologi. Menigheten bruker i mindre grad nyere lovsanger som repeterer få
linjer Men verdsetter gode samler med god tekst og godt innhold. Vi har hentet
mange salmer fra, «Syng håp» «Salmer fra sør» osv. Men også fra den nye norske
salmeboken som kom ut i 2013. Metodistkirken i Norge er også heldig ved å ha
en god salmedikter i Roy-Frode Løvland fra Finnsnes i Nord-Norge som har skrevet en rekke nye samler til Metodistkirken i Norge de siste årene.

Gjennom året har vi ulike former for gudstjenester. Til enkle sinnsrogudstjenester til festgudstjenester og generasjonsgudstjenester med speiderparader
m.m I snitt er det ca 60 personer på en gudstjeneste i Metodistkirken i Fredrikstad.
Metodistkirken praktiserer åpen nattverd. Dette betyr at alle er velkommen til å ta
imot nattverden, enten om du er medlem av Metodistkirken eller ikke.

Du er hjertelig velkommen til en gudstjeneste i Metodistkirken i Fredrikstad. Du
kan lese om gudstjenesten i Fredrikstad blad på lørdager under «dette skjer» eller
finne frem til menighetens menighetsblad eller facebooksider. Velkommen.


Vi er stolte av å tilhøre Metodistkirken. Vi bekjenner den kristne tro slik den kommer til utrykk i de historiske kristne bekjennelser. Vi hører med i den evangeliske del av kristenheten, og beskriver oss selv som moderate og ikke fundamentalistiske. Vi verdsetter fornuften og moderne vitenskap, og ser samtidig på Bibelen som vår guide og rettesnor til tro og liv.

Metodister har en engasjert tro og sterke overbevisninger, men vi vet samtidig at alt i verden er ikke svart eller hvitt. Vi er derfor villige til å stille spørsmål, og å kjempe med vanskelige tema, og vi gjør det både med respekt og forståelse.

Metodister er kjent for sin vektlegging av personlig tro som leves ut i et konkret engasjement i og for verden. Vi verdsetter relevant og god forkynnelse, levende gudstjenestefeiring, og har smågrupper der vi sammen kan støtte hverandre og utvikle oss som kristne. Metodister har åpne hjerter og åpne sinn, og vi sier velkommen til alle som vil vite mer om den kristne tro. Metodistkirken praktiserer dåp av barn, og man kan bli konfirmert, gift og begravet fra kirken.

%d bloggere liker dette: