DIAKONI

Diakoni er en følge av Guds nåde og vår respons på Guds kjærlighet
uttrykt gjennom holdninger og handlinger til beste for medmennesker og skaperverket»
Fra Diakoniplan for Metodistkirken)
Menigheten har et eget utvalg for diakoni. Her prøver vi etter beste evne å se
til mennesker som trenger hjelp eller lign i menigheten eller i samfunnet. Besøkstjenesten er et viktig element i dette arbeidet.

Ta kontakt med pastor for mer info

%d bloggere liker dette: