KONFIRMANT 2021

HVOR GÅR VEIEN I LIVET DITT?

Hei!  Dette er en invitasjon til deg om å bli konfirmant i

Metodistkirken i Fredrikstad i mai 2021.

Å være konfirmant betyr å være opptatt av viktige spørsmål i livet: Hvem er jeg? Hva tror jeg på? Hvilke verdier har jeg? Hvem var og er  Jesus? Hva sier Bibelen? Alle disse temaene vil vi berøre gjennom konfirmasjonstiden. Å være konfirmant er også mye annet. Det er fellesskap med andre konfirmanter, konfirmantleir, utenlandstur, film- og hyggekvelder med mer. De siste årene har vi hatt konfirmasjonsleir på høsten og tur til London på våren. Slik vil det nok bli neste år også!, hvis det er mulig med Koronaregler osv.  

Samlingene har vært på torsdager før speidermøtene  Fra kl 1600  til 1725 + noen fellessamlinger med andre konfirmanter i  Metodistkirken i Østfold.

Selve konfirmasjonstiden koster ingenting, men det er egenandeler på turer, osv. Konfirmasjonssøndagen er 2. mai 2021 (hvis det blir flere enn 8 konfirmanter vil det bli avholdt flere gudstjenester på samme dag.) Det stilles ikke krav om at du må være døpt for å bli konfirmert i Metodistkirken.

Mer info kan du få ved å kontakte pastor

Ole Martin Andreassen på telefon 91635934 eller på

e-post til  Fredrikstad@metodistkirken.no

Påmelding samme sted

Oppstart ved skolestart HØSTEN 2020

%d bloggere liker dette: