Koronatider 2020

Velkommen til Metodistkirken i Fredrikstad Koronatider 2020

Her vil du finne oppdatert informasjon ang Korona og driften av Metodistkirken i Fredrikstad, våren, sommeren og høsten 2020.

Fra ressursgruppen i Metodistkirken i Norge har det kommet en smittevernveileder som skal behandles og implementeres i alle menighetene. Du finner veilederen og alt utsendt materiell i forbindelse med koronaviruset på denne siden.

Veilederen vil bli oppdatert når det foreligger nye retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene.


Denne veilederen gjør det helt klart at det er menighetsrådet som er ansvarlig for:

– utarbeidelsen og godkjenningen av smittevernveilederen

– vedtak om igangsettelse av gudstjenester og andre samlinger – at drift, gjennomføring av gudstjenester og annen aktivitet skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk

– å sikre forsvarlig drift av kirken med hensyn til smittevern, og for å plassere ansvaret for ulike oppgaver i forbindelse med smittevernrådene.

– nødvendig opplæring og informasjon til ansatte, frivillige medarbeidere og deltakere/brukere.


Menighetsrådet vil samles tirsdag 19. mai

Menighetens AU (arbeidsutvalg) har gått igjennom hele smitteveilederen og laget en handlingsplan for hva som skal gjøres før vi åpner opp igjen.

Menighetens AU – vil foreslå for menighetsrådet at vi samles til gudstjeneste 1. pinsdag og søndag 14. juni. Begge dager kl 1100.

Menighetsrådet vil sammen med gudstjenesteutvalget og personalkomiteen legge en plan for sommerens gudstjenester


For å sikre en forsvarlig og gradvis gjennomføring av gjenåpning av ordinært gudstjenesteliv i norske kirker og kreves det god samordning mellom menighetsrådet, ansatte, og andre som skal ha en rolle i gjennomføringen av gudstjenesten.

Forrettende prest/diakon er ansvarlig for gjennomføring av gudstjenesten og kirkelige handlinger. Vedkommende skal også sikre at det er gitt nødvendige instruksjoner til deltakere/pårørende før, under og etter seremonier/kirkelige handlinger.


Disse regler gjelder både for intern drift og for utleie av lokalene

 • Vanlige smittevernregler gjelder:
  • Syke personer skal ikke være fysisk til stede
  • God hygiene/ Grundig håndvask når du kommer inn i kirkebygget
  • Redusert kontakt mellom personer (p.t. minst 1 meter)
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
  • Håndhilsning, klemming og unødvendig fysisk kontakt unngås.
  • Maks 50 personer tilstede.
  • Kirkekaffe og annen felles servering av mat og drikke utgår inntil videre

Alle som er innom kirkens lokaler eller deltar i kirkens aktiviteter (inne som ute) skal registres med navn og telefonnummer


Utstyr som er brukt rengjøres før neste bruk. Dette gjelder også orgel, piano, talerstol, mikrofoner, ledninger, høyttaleranlegg, alterbord og flater i andre rom som brukes i tilknytning til gudstjenesten dersom flere benytter disse.


Ta kontakt med pastor eller leder av menighetsrådet for mer info.

%d bloggere liker dette: