KUNST OG UTSMYKKING

På denne siden vil vi presentere noe av kunsten og utsmykkingen vi har i kirken vår.

På galleriet i kirken har vi dette monogrammet.
De greske bokstavene chi og rho (ΧΡ) er de to første bokstavene i det greske ordet «ΧΡΙΣΤΟΣ» (=Kristus) og utsagnet «In hoc signo» som kan oversettes med «under dette tegnet skal vi seire» Og til slutt de greske bokstavene Alfa og Omega som viser til bibelverset fra Åp 22,13 Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Selv om vi ikke får komme sammen for å be, synge, lese ordet osv så er Kristus alltid tilstede i sin kirke og sin menighet.

Jorunn Wendel gjorde oss oppmerksom på at vi ser dette merket når vi går ut av kirken. Som et siste budskap/hilsen når vi går ut i tjeneste.

%d bloggere liker dette: