MENIGHETENS ÅRSMØTE

ANG MENIGHETSKONFERANSEN 2020

Nå tyder alt på at forbudet mot store forsamlinger opprettholdes fram til 15. juni. Det betyr at vi må tenke alternativt om menighetskonferansene.

Løsningen er derfor slik: Årets menighetskonferanser avholdes – på allerede avtalte datoer – som pastoratkonferanser via Teams eller Zoom, og vi konsentrerer oss om det mest nødvendige.

Pastoratkonferansen består av menighetsrådets medlemmer og pensjonerte prester og diakoner som tilhører menigheten (246.2). I tillegg har eldste i lokalt forhold sete i pastoratkonferansen med stemmerett (353.8). Prester og diakoner i særskilte utnevninger rapporterer årlig til pastoratkonferansen, men har ikke stemmerett i denne (344.3). Jeg anbefaler allikevel at disse inviteres.

TILSYNSPREST KNUT REFSDAL

VALG OG ANDRE SAKER VIL BLI TATT OPP PÅ ET EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE NÅR VI FÅR MØTES IGJEN.

SAKSPAPIRER

%d bloggere liker dette: