SENIORARBEID

MENIGHETEN HAR FLERE TILBUD TIL DEG SOM ER SENIOR.

Foreningsarbeidet i Metodistkirken har alltid vært god. Det er viktige og gode møteplasser for de som har anledning å treffes på formiddagen. Menigheten har i dag 2 foreninger. Kirkeringen og Hjelpeforeningen.

Les mer her:

GÅGRUPPA SEIGKÆLLANE

Det er selvfølgelig ikke møteplikt, de som ønsker og kan møter til mandagsturer hele året, bortsett fra i skolens ferier. Snittframmøte ligger på +/- 25 kællær. Som det fremgår av navnet, er vi bare menn, hovedsakelig pensjonister. De fleste turer starter kl 1030, og det sendes melding til alle om oppmøtested, turlengde, vanskelighetsgrad. Varighet ca 3-4 timer. Medlemmene har (valgfritt) ansvar som turledere. I tillegg til turer, arrangerer vi juleavslutningsmøte og sommer-OL. Vi legger vekt på fellesskap, omsorg, bevegelse og hygge. Gruppa er fadder for en blind jente fra Mutambare under utdanning. Vi ble faddere for henne den 18. juni 2012. Det er vi stolte av! Seigkællane er – og har hele tiden vært – en del av menighetens foreningsliv. Vi deltar i vårrengjøring av kirken mandag før konfirmasjonssøndag. Vi beveger oss, og har glede og nytte av det, og vi holder turlengde og tempo som inkluderer de fleste. Vi har omsorg for hverandre, og trår til hvis noen trenger ekstra hjelp med noe. Vi koser oss i matpausene. Vi er alltid åpne for nye medlemmer. Vi verken har eller ønsker likhet, det er berikende at alle stiller som de er, med sine ulike meninger, ulike legninger, ulike tro og tvil. Gruppa administreres av en ledergruppe, bestående av leder, sekretær og økonomiansvarlig. Ikke bare en gågruppe – men Seigkællær med nogo attåt!

Olav Sande Imrik

GÅOPTIMISTENE FRA METODISTKIRKEN

Den hvitmalte kirken i Ferjestedveien, er
den som viser leien – der hvor vi møttes.
Turgåing i to grupper, som stadig utvides
med venners venner, er det som samler
oss nå. Den en gruppa er vinneren her, de
er ute i all slags vær. Den andre har tatt
det sånn pø om pø etter som været seg
bød. Men begge grupper tar det det igjen
i samtale terapi. For det er vi god i, selv
om hofter og knær svikter her og der, så
holder vi koken og utforsker vår vakre
natur hver eneste gang vi er på tur.
Har du lyst til å møte oss?
Velkommen vær!
Vi skal ta godt i mot deg, kom å bli med
og prøv selv å se.
Turid Hermansen – tlf. 97095335 og
Kari Evensen – tlf. 95524974

MISJON

I metodistkirken har vi Metodistkirkens Kvinneforbund (MK) som er ett
forbund som favner kvinnearbeidet i mange land Nasjonalt og internasjonalt.

MK hører med her. men vårt arbeid er
spesielt rettet til misjons arbeidet som
kirken vår driver i flere land.
Kirken driver arbeid i Liberia, Sierra
Leone, Zimbabwe og Litauen. Vi har
tidligere hatt misjonærer i de fleste av
disse landene ,men nå drives arbeidet ved
samarbeide i landenes styrer , og ved at vi
samler inn penger til forskjellige prosjekter.
Vår menighet har de siste 6 årene vært
med på disse prosjektene og støttet
arbeide med innsamlede midler til skole
i Sierra Leone. Skole i Liberia. Desinfeksjonsbad for kyr i Zimbabwe ( oftest kalt
ku badebasseng) og nå er det 3dje. året vi
har en skole i Zimbabwe som prosjektmål. Menigheten har som mål å skaffe kr.
40 000.- hvert år og dette har vi klart.
Pengene kommer fra menigheten, deler
av julemessa og MK
Det er her MK har sitt arbeide og får
informasjon om hvor vi står og hva som
skjer. Vi samles kl.18.00 hver 2 onsdag i
måneden i menighetssalen .Vi er fra 8 til
12 kvinner som møtes, men menn er også
velkommen.!!
Fadderprogrammet i misjonsarbeidet er
også viktig og det er mange i menigheten som har fadderbarn gjennom kirkens
misjonsarbeide. Det koster kr.200 .-pr
mnd og dekker et stort behov for de som
trenger det.
Innsamlede penger fra MK går i helhet til
prosjektene vi støtter.
Vi har også tid til en prat om ting som
opptar oss og om det er noe vi vil dele
med de andre.
En kopp kaffe er det tid til.
Andakt og bønn er en del av samlingen.
Vi har plass til mange flere og ta gjerne
kontakt hvis du ønsker det. Velkommen.

Edel Andreassen
Misjonsansvarlig


%d bloggere liker dette: