TEKSTER OG ANDAKTER AV OLE MARTIN ANDREASSEN

Door Key Security Close Up Close To Key Open

«Unlock a new world» Leder og andakt skrevet til menighetsbladet høsten 2019

I dette bladet kan du lese om speidere som har vært i USA på verdensspeiderleir, Jamboree. Mottoet for årets leir var «Unlock a new world» eller «åpne opp for en ny verden» Logoen var en nøkkel som låste opp verden. Den norske kontingenten hadde «Be a key» (Vær en nøkkel!) som motto.

Her i dette bladet kan du lese om flere som har vært med å åpne opp en ny verden. Vår speiderleder Frida Haugland gir ut en bok som handler om hennes reise til språket. Om en lang vei om å finne språket på sin helt spesielle måte. Dette har vært en utrolig lang vei for Frida og hele hennes familie. Men nøklene var der og hun fant dem. Les mer om dette på de neste sidene her i bladet.

Men også på bymisjonsgudstjenesten i september og på Hjelpeforeningen i oktober ble vi utfordret på å være gode nøkler som åpner opp nye dører. – Sårbarheten har blitt større sier Generalsekretær i Kirkens bymisjon Adelheid Firing Hvambsal. Forskjellene i menneskers liv og muligheter øker. – Fortsatt finnes noen som sitter med denne gullskjea eller sølvskjea i munnen. Men økende forskjeller gjør at flere står utenfor. De har utfordringer med å komme inn på de fellesarenaene som skole, arbeidsliv eller utdanning er. Og noen mennesker i norske byer mangler grunnleggende rettigheter til et trygt sted å bo eller helsehjelp.  (kilde – kirkens bymisjon)

Sommerfesten 2019 hadde temaet: En kirke uten vegger. Et tema som innbyr til å fokusere på flere ting. Ett viktig tema er at en kirke er noe mer enn kirkebygget. Kirken er menigheten, menneskene som går der. Dette igjen trekker oss videre til smågrupper eller husmenigheter av ulike slag, eller til kirker som bruker helt nye uttrykksformer. Kirke uten vegger innebærer også at vegger som kan bidra til å stenge ikke er der. Det å være en inkluderende menighet er et viktig fokus her, og det utfordrer jo enhver menighet. Kirke uten vegger innebærer en kirke som er enkel å komme inn i. Men det går også motsatt vei. Når veggene er borte kan vi se ut, og vi kan se hva som foregår i verden. Når vi som kirke ser hva som foregår blir vi også i stand til å gjøre noe med det – enten det handler om å se mennesker som lider, eller å bidra til rettferdighet. Dermed handler kirke uten vegger både om å invitere inn og om å gå ut. (kilde – Brobyggeren i samtale med Hilde Marie Movafagh)

Etter Metodistkirkens årskonferanse var vi også utfordret på å åpne nye dører. I dette bladet kan du lese om biskop Christian Alsted oppfordrer kirken til «bøye seg mot hverandre for å søke felles forståelse og felles grunn» når uenigheter og sterke meninger står mot hverandre.

Jesus sier i Markus kap 7; Effata! Lukk deg opp! Det handlet om en mann som var døv som fikk hørselen igjen. Effata – Lukk deg opp. Jeg liker mottoet å være en nøkkel. En nøkkel som åpner opp for fellesskap på tvers av ulikheter, på tvers av meninger.

Vær en nøkkel du også!

Ole Martin Andreassen

%d bloggere like this: